Veelgestelde vragen

Algemeen

Maak een account via www.woneninmerenpark.nl. U ontvangt van ons inloggegevens, waarmee u kunt inloggen in uw account. Middels dit account kan u inschrijven en de voorkeuren opgeven voor de appartementen. Ook houden wij u vanaf het moment van inschrijven op de hoogte.

Voor de Sociale huurappartementen in woongebouw Ramses dient kan u enkel via WoningNet in aanmerking komen

Indien u een appartement huurt wordt er voor oplevering een bedrag van €200,- in rekening gebracht. Deze kosten hebben betrekking op de technische en administratieve oplevering en de aanschaf en installatie van de zorgapparatuur. 

Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020) kan u huurtoeslag aanvragen.

Wegens veiligheidsrichtlijnen op het bouwterrein, is het helaas niet mogelijk om de appartementen nu te bezichtigen. Na toewijzing van de appartementen worden de huurders uitgenodigd voor een kijkmoment.

U huurt het appartement altijd voor een minimale periode van 1 jaar, daarna is de huur maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Inkomen en toetsing

Om een appartement te huren, gelden de volgende inkomenseisen:

3.5x de huurprijs = Bruto maandinkomen

Voor een huurprijs van € 800,- geldt dan dat er minimaal sprake dient te zijn van een (gezamenlijk) van bruto maandinkomen van € 2.800,00.

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomenstoetsing.

Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen kan verhoogd worden met 30%.

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van 2 boekjaren.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en deel dit bedrag vervolgens door 12 en tel het bedrag op bij uw bruto maandinkomen.

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld het aanleveren van een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, u dient dan rekening te houden met bv. een waarborgsom van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Koolstof Vastgoed & dé Woonexpert behouden zich het recht om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Nee, de doelgroep voor het project Merenpark is 55+. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de verhuurder akkoord gaan met verhuur aan kandidaten die niet aan de doelgroepomschrijving voldoen.

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een vast dienstverband (minimaal 12 maanden). Het is dus niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren in Louis.

De appartementen zijn primair bedoeld voor alleenstaanden, samenwonenden, of gezinnen. Hoofdhuurder met partner en eventueel hun inwonende kinderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de eigenaar appartementen toewijzen aan woningdelers die geen gemeenschappelijk huishouden vormen.

Garantstellingen van ouders of derden is in uitzonderlijke gevallen mogelijk en zal de eigenaar akkoord kunnen gaan met garantstellingen van derden.

Nee, helaas kan u alleen in aanmerking komen met een vast inkomen. Enkel bij uitzondering zal de verhuurder overige inschrijvingen in behandeling nemen.

Inschrijven

Indien u een account heeft op de website ontvang je per e-mail informatie over de inschrijfprocedure. 

SOCIALE HUUR

via WoningNet

VRIJE SECTOR

Als er meerdere inschrijvingen voor hetzelfde appartement zijn, dan wordt er toegewezen d.m.v. loting. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een zorgindicatie of een leeftijd van 55 jaar of ouder. Alleen bij onvoldoende interesse zal er worden toegewezen aan overige kandidaten. Aan de hand van de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier, finale credit check en voorkeur wordt bepaald of de toewijzing definitief is.

U krijgt het inschrijfformulier via de mail toegestuurd.

Afhankelijk van de situatie dient u de onderstaande documenten aan te leveren.

Benodigde bescheiden

Woonsituatie

0 Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;
0 laatste jaaropgave van uw hypotheek verstrekker en
0 de verkoopovereenkomst/ waarde indicatie van uw huidige woning;
0 Echtscheidingsconvenant (wanneer u gescheiden bent);
0 Inkomensverklaring Belastingdienst.
0 Kopie opgave eventuele alimentatie (in geval van scheiding);

Bent u werknemer in dienstverband:

0 Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
0 Recente werkgeversverklaring;
0 Recente hypotheek- of verhuurdersverklaring (correct betalingsgedrag);
0 3 x kopie recente loonstroken (van de afgelopen 3 maanden, met bruto maandloon);
0 3 x kopie bankafschrift waarop het salaris is gestort (van de afgelopen maand, bewijs ontvangen loon op rekening);
0 Kopie van bank/pinpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift;
0 Overzicht arbeidsverleden van Mijn UWV (uw gewaarmerkte verzekeringsbericht inclusief arbeidsverleden en loongegevens)

Bent u gepensioneerd:

0 Kopie paspoort/identiteitskaart;
0 Verklaring huidige verhuurder of verklaring huidige hypotheekverstrekker (correct betalingsgedrag);
0 Kopie AOW-strook;
0 Kopie pensioenstrook;
0 Kopie opgave eventuele alimentatie;
0 Inkomensverklaring Belastingdienst;
0 Kopie opgave eventuele alimentatie.

Bent u bezitter van een eigen bedrijf (minimaal 2 jaar):

0 Kopie paspoort/identiteitskaart;
0 Verklaring huidige verhuurder of verklaring huidige hypotheekverstrekker (correct betalingsgedrag);
0 Kopie winstverliesrekening voorgaande 2 jaren, goedgekeurd door erkend accountant;
0 Kopie begroting huidige/komende jaar, goedgekeurd door een erkend accountant;
0 Kopie inschrijving handelsregister KvK;
0 Kopie opgave eventuele alimentatie;
0 Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;
0 Bankgarantie van minimaal 3 maanden huur zal gesteld moeten worden;
0 Inkomensverklaring Belastingdienst.

Graag ontvangen wij de gegevens in één e-mail. De verhuurder en dé Woonexpert hebben ten alle tijden het recht om extra documentatie te vragen of om het verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen. U ontvangt uiterlijk binnen 1 week na het aanleveren van alle documentatie, reactie.

Met het betaaloverzicht kan je aantonen dat u de huur netjes op tijd betaald. Zo neemt u eventuele twijfel weg bij de verhuurder!

Zodra de inschrijvingsperiode is gesloten worden alle inschrijvingen beoordeeld. Uiterlijk 1 week na de toewijzing ontvangt u van ons nader bericht per e-mail. Mochten na deze eerste inschrijving nog appartementen beschikbaar zijn, geldt de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.

Huren

Voor de appartementen worden servicekosten gerekend. Deze bedragen circa
€ 65,00 per maand. Daarnaast dient u zelf de maandelijkse lasten voor water en licht en gemeentelijke lasten te betalen. Je betaalt een voorschot voor de nutsvoorzieningen en jaarlijks vindt er een afrekening plaats op basis van daadwerkelijk gebruik.

Opleveringniveau/oplevering

De eerste appartementen worden naar verwachting vanaf het einde van het 4e kwartaal 2020 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De opleverdatum kan door weersomstandigheden, aanleveren afbouwmateriaal etc. worden bijgesteld. De opleverdatum staat om die reden nog niet vast. Verhuurder zal de definitieve ingangsdatum tijdig aan huurder bekend maken.

Wanneer wij exact weten, wanneer het appartement wordt opgeleverd, krijgt u 4 tot uiterlijk 2 weken van tevoren bericht van ons. Op die manier kan u op tijd beginnen met voorbereiden op de verhuizing.

Nee, de appartementen worden voorzien van een luxe keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. De keuken- en badkameropstelling kan u op de website terugvinden in de plattegronden.

De nieuwbouwwoningen die nu gebouwd worden, hebben minimaal een EPC van 0,4. Dat betekent dat je een heel energiezuinig appartement huurt.

De wanden worden wit afgewerkt. De plafonds worden gespoten.

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming. In de badkamer hangt een handdoekradiator.

Nee, de nieuwbouwwoningen worden opgeleverd inclusief pvc-vloerafwerking.

U weet als huurder waar u aan toe bent. U bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s en na de vaste huurperiode van 1 jaar heeft u een opzegtermijn van 1 maand. En het groot onderhoud? Daar heeft u geen omkijken naar.

Staat uw vraag of antwoord hier niet bij? Bel ons gerust. We helpen je graag verder. Neem contact op met DWE Nieuwbouw Makelaars.